Gənc Muslim

Qış fəslində möminin 3 əsas qəniməti

Qış möminin baharıdır

Bismilləh. Artıq qış fəsli gəldi. Və bu ayda möminlər üçün çox gözəl faydalar vardır.

Əbu Səid əl-Xudri (Allah ondan razı olsun) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) belə buyurmuşdur: 

“Qış möminin baharıdır.”

(Əhməd bin Hənbəl, Müsnəd, III, 75.) 

Yəni mömin doğru istifadə etdiyi təqdirdə qış fəslini baharı kimi yaşaya bilər.

Möminlərin əmiri Ömər ibn Xəttab (Allah ondan razı olsun) belə deyərdi: “Qış fəsli abidlərin qənimətidir.”

Səhabənin böyüklərindən olan Abdullah İbn Məsud isə (Allah ondan razı olsun) belə deyərdi: “Qış mövsümünə salam olsun! Onda mərhəmət var; ibadət edən üçün gecəsi uzun, oruc tutan üçün isə gündüzü qısadır.”

Tabiinlərdən olan Həsən əl-Bəsri (Allah ona rəhmət etsin) də qışı belə vəsf etmişdir:“Mömin üçün ən yaxşı fəsil qışdır. İbadət etmək istəyənlər üçün gecələr uzun, oruc tutmaq istəyənlər üçün isə gündüzlər qısadır.”

1. Gecə namazları

gecə-gece-namaz-teheccud-təhəccüd-gencmuslimGecələrin uzun olması daha çox ibadətə yol açır. Bu isə müttəqilərin Quranda vəsf edilən sifətlərindəndir. Allah təalə Qurani Kərimdə belə buyurur:

“Onlar gecələr (ibadət edib) az yatırdılar. Sübh çağı isə bağışlanma diləyirdilər.”

(Zariyət, 51/17-18)

Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) digər bir hədisdə belə buyurmuşdur:

“Gecə namazına davam edin! Çünki gecə namazı qılmaq sizdən öncəki saleh bəndələrin adəti, Rəbbinizə yaxınlaşmağın bir yolu, pislikləri örtən və günahlardan uzaqlaşdıran bir vasitədir.”

(Tirmizi, Dəavat, 101)

Başqa bir hədisdə belə buyurur:

“Fərz namazından sonra ən fəzilətli namaz gecə namazıdır.”

(Muslim, Siyam, 202: Tirmizi, Məvaqit, 207: Nəsai, Qiyamul-Leyl, 6: Əhməd ibn Hənbəl, ll, 344)

2. Qış fəslində oruc tutmaq

xurma-oruc-tutmaq-islam-gencmuslim-namaz-ramazanÇünki, qış aylarında oruc tutmaq çox asandır. Bundan başqa isə, gündüzlər çox qısadır. Bu da oruclu keçirdiyimiz günlərin sayını artırmağa fürsətdir.

Bu anlamda Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) qışda oruc tutmaq haqda belə demişdir:

“Qışda oruc tutmaq, sərin bir qənimətdir.”

(Tirmizi, Savm, 74)

Başqa bir hədisdə isə belə buyurmuşdur:

“Kim Allah yolunda bir gün oruc tutarsa, Allah onun üzünü Cə­hənnəm odundan yetmiş illik (məsafəyədək) uzaq­laş­dırar”. 

(Səhih Buxari, 2840)

3. Acları doyurmaq, yoxsulları geyindirmək

yetim-kimsesiz-kimsəsiz-uşaqlar-gencmuslim-islamQışda diqqət etməli olduğumuz başqa bir şey isə, bu soyuq havalarda isti geyimə, ayaqqabıya, isti yeməyə ehtiyacı olan kimsəsizlərin, yoxsulların, yetimlərin, evsizlərin halıdır. Bu şeylərə diqqət etməyimiz nəticəsində də, Allah qatında böyük savablar əldə etmiş olarıq.

Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) belə demişdir:

“Kim bir möhtac Müsəlmanı geyindirsə, paltar o möhtacın üstündə olduğu müddətdə Allahın himayəsindədir.”

(Tirmizi, Qiyamət 41)

Əbu Səid əl-Xudridən (Allah ondan razı olsun) rəvayət edilən başqa bir hədisdə isə belə buyurmuşdur:

“Hansısa Müsəlman digər bir Müsəlmanı çılpaqlığına görə geyindirirsə, Allah onu cənnətin yaşıl rəngli nazik ipəklərindən geyindirər. Hansı bir Müsəlman digər bir Müsəlmanı aclığından dolayı yedirərsə, Allah ona cənnət meyvələrindən yedizdirər. Hansı bir Müsəlman digər bir Müsəlmanı susuzluğundan dolayı içirərsə, Allah ona möhürlənmiş saf cənnət şərabından içirdər.”

(Əbu Davud, 1682)

Bu faydalardan yararlanmaq və axirətimizə gözəl hazırlıqlar etməkdə Allah bizi müvəffəq etsin. Müvəffəqiyyət yalnız Allahdandır.

Sonda, Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun.

Qeyd: Saytdakı paylaşımlardan istifadə edərkən mənbə olaraq beyyine.az göstərməyi unutmayın.

Bu mövzuda fikirlərinizi bizimlə bölüşün

Sosial Şəbəkə Səhifələrimiz

Hər gün bir yeni video paylaşdığımız Youtube kanalımıza abunə olmağı unutmayın..

Bundan əlavə bizi İnstagram, Facebook, Whatsapp və digər şəbəkələrdən də izləyə bilərsiz.