Gənc Muslim

Məkkədə enən ayələrin xüsusiyyətləri

Hər peyğəmbərin bir möcüzəsi olduğu kimi, Peyğəmbərimiz -sallallahu aleyhi və səlləm-in  möcüzələrindən biri də Qurani Kərimdir.

Və ayələrin mükəmməl şəkildə düzülüşü, ahəngliyi və digər xüsuslar 7-ci əsr insanının ruhunu oxşadığı kimi, içərisindəki qeybdən xəbər vermələr və müasir elmi dəlillər də 21-ci əsr insanını təəccübləndirir.

Bildiyimiz kimi Peyğəmbər -sallallahu aleyhi və səlləm-in həyatı 2 dövrə – Məkkə və Mədinə dövrlərinə bölündüyü üçün, enən ayələr də Məkkədə və Mədinədə enən ayələr olaraq ayrılır.

Peyğəmbərimiz -sallallahu aleyhi və səlləm-ə Məkkədə enən ayələrə “Məkki” ayələr deyilir. Mədinədə enən ayələr isə “Mədəni” ayələr adlanır. Quranın səhifə etibarilə beşdə-üçü Məkki ayələrdir, yəni Məkkədə nazil olmuşdur.

Məkki ayələrin Mədəni ayələrə nisbətdə diqqət çəkən məqamları vardır və bunlar aşağıdakılardır:

1. Tövhid (tək olan Allaha iman) inancına dəvət, öldükdən sonra dirilmək, cənnətlə müjdələmək və cəhənnəmlə qorxutmaqla bağlı ayələrin əksəriyyəti məhz Məkki ayələrdir;

2. Bu ayələr, Qısa və konkret olub, kəskin və açıq bir münasibət ortaya qoyur;

3. Təfəkkürlə bağlı ayələr..;

4. Bəzi istisnalar xaric, əksər Məkki ayələrdə edilən xitab: “Ey insanlar” şəklindədir. (Mədinədə isə “Ey müsəlmanlar”);

5. Məkkəli müşriklərin təkəbbürlüyünə, cavab olaraq, “Kəllə” yəni “əsla, xeyir elə deyil” kəlməsindən çox istifadə olunmuşdur;

6. Hekayələrin (qissələr) bir çoxu, keçmişdən ibrət almaq üçün Məkki ayələrdə öz yerini tapır;

7. Allahdan başqa, digər şeylərin önündə səcdə edənləri, tək Allahın önündə səcdəyə sövq üçün, bütün səcdə ayələri Məkkədə nazil olmuşdur;

8. Məkki ayələrdə diqqət çəkən digər məqam isə, namazdan başqa heç bir ibadətə dair hökmlərin qeyd olunmamasıdır.

Saytdakı yazılardan istifadə zamanı mənbə göstərmək vacibdir.

Bu mövzuda fikirlərinizi bizimlə bölüşün