Gənc Muslim

İnsanlıq tarixindən həqiqi iman örnəkləri

   İmanın dəyərini anlamaq üçün insanlıq tarixindən həqiqi iman örnəklərini bilmək lazımdır. Qısaca bir neçə nümunə verək. Zalımlarından biri olan Fironun xanımı Asiyə. Böyük bir sarayda ikinci şəxs sayılırdı. Qaşlarını oynatması belə əmr etməsi üçün yetərli idi.  Hz. Musanın əleyhissəlam dəvətini qəbul etdi, Allah, qəlbinə iman yerləşdirdi. Əri firon xanımının iman etdiyini anlayınca, onu işgəncəylə, öldürməklə təhdid etdi. O, dinindən dönmədi. Firon daha da hiddətləndi. Onu yerə yatırıb, əllərindən və ayaqlarından torpağa mismarlatdı. Asiyə qorxmadı. İllərlə kraliça olaraq yaşadığı sarayın həyətində işkəncə ilə öldürülərkən, etdiyi dua Qurani-Kərimin ayəsi oldu:

   Allah iman gətirənlərə isə Fironun zövcəsini (Asiyə bint Məzahimi) misal çəkdi. O zaman o: “Ey Rəbbim! Mənim üçün Öz dərgahında – Cənnətdə bir ev tik. Məni Firondan və onun əməlindən qurtar. Məni zalım qövmdən xilas et!” – demişdi. Təhrim, 66/11.

   Məşhur təfsir alimi İbn Kəsir bu ayənin təfsirində, bu ayətlə bağlı sahabədən və tabiindən gələn rəvayətləri zikr edərkən deyir ki: “ Firon Asiyəyə işgəncə edir,  O isə səbr edirdi. Asiyə cənnətdəki evini gördü. Görüncə güldü. Bunun üzərinə Firon dedi ki: “Bunun dəliliyini görürsünüzmü, Biz ona işgəncə edirik, o isə gülür.” Allah onun ruhunu cənnətə qoymaq üzərə aldı. Allah ondan razı olsun.”

   Rasulullahın səllallahu aleyhi və səlləm sahabələrindən Amir ibn Fuheyra. Biri-Maunə faciəsi zaman şəhid edilmişdir. Onu öldürən müşrik sonralar deyir ki: “Mən onu öldürmək üçün arxadan yaxınlaşıb nizəmi kürəyinə sapladım. O isə bu haldaykən: – “Vallahi qazandım!” deyirdi. Öz-özümə: “Nəyi qazandın ki?! Mən onu öldürmüş deyiləmmi?!” – dedim. Şahid olduğum bu hadisə müsəlman olmağıma səbəb oldu”. Sahabənin son nəfəsdəki iman həyəcanı, Allah üçün canını verməyin sevinci, onu öldürəni düşündürdü və iman etməyinə səbəb oldu.

   Rasulullahın səllallahu aleyhi və səlləm sahabələrindən Sad ibn Rəbi. Uhud döyüşündə şəhid edilmişdir. Ölmədən öncə yanındakı sahabəyə bu sözləri dedi: “ Vallahi gözləriniz qımıldadığı müddətcə, Peyğəmbəri – sallAllahu aleyhi vəsəlləm- düşmənlərindən qorumayıb başına bir müsibət gəlməsinə səbəb olsanız, Allah qatında heç bir üzürnüz olmaz. Allahın Rəsuluna de ki, Mən cənnətin qoxusunu hiss edirəm”.

   Fironun sehrbazları. Fironun köməkçiləri idilər. Firon onları, Musaya əleyhissəlam qarşı istifadə  etdi. Böyük bir meydanda Allahın Peyğəmbəri ilə qarşılaşdılar. İstədikləri kimi olmadı, Peyğəmbərin möcüzəsi qarşısında məğlub oldular. Sehrbazlar həqiqəti gördülər və: “Biz Musanın Rəbbinə iman etdik” dedilər. Firon “Sizi bir ağaca asıb doğrayaram” deyə təhdid etdi, fikir vermədilər. Firon dediyini elədi, lakin onlar imandan dönmədilər. Səhər sehrbaz idilər. Günorta isə şəhid olaraq Allaha qovuşdular. Çünkü haqqı görən kimi iman etdilər. Allah onların bu hallarını Quranda Əraf surəsində bizə  belə xəbər verir:

   Onlar (hamı birlikdə) səcdəyə qapanıbdedilər: “Biz iman gətirdik aləmlərin Rəbbinə –Musanın və Harunun Rəbbinə!”Firon (onlara) dedi: Əl-ayağınızı çarpaz kəsdirəcək, sonra isə hamınızı çarmıxa çəkdirəcəyəm!”(Sehrbazlar) belə cavab verdilər: “Şübhə yoxdur ki, biz Rəbbimizin hüzuruna dönəcəyik! (Bizi ölümlə qorxuda bilməzsən!)Sənin bizdən intiqam almağın isə ancaq Rəbbimizin möcüzələri gələn kimi bizim onlara iman gətirməyimizə görədir. Ey Rəbbimiz! Bizə (bolluca) səbr əta et və bizi müsəlman olaraq öldür! Əraf, 7/120-126.

Bu məqalə Ömər Mənsuroğlunun “Həyatın Qayəsi” kitabından alıntıdır.

Fikirlərinizi bizimlə bölüşün və yazını paylaşmağı unutmayın.

Bu mövzuda fikirlərinizi bizimlə bölüşün

Sosial Şəbəkə Səhifələrimiz

Hər gün bir yeni video paylaşdığımız Youtube kanalımıza abunə olmağı unutmayın..

Bundan əlavə bizi İnstagram, Facebook, Whatsapp və digər şəbəkələrdən də izləyə bilərsiz.