Gənc Muslim

Gözümüzdə Kiçiltdiyimiz Günah..

Gözümüzdə Kiçiltdiyimiz Günah

Bəzi günahlar var ki, cəmiyyət içində normal qəbul edilməyə başlamışdır. Haradasa bir araya gələrək bu günahı dadmayan möminlər, qış aylarında sanki qütblərdəki günəş kimidirlər.

Misal verəsi olsaq; qeybət. Bir mömin çox rahat şəkildə, önəmsəmədən qeybət edə bilir,
bununla yanaşı donuz əti yeməyi, içki içməyi yalnış görür.

Halbuki Allahu Təalə Qurani Kərimdə donuz əti yeməkdən, içki içməkdən daha çox qeybət etməyi qadağan edir.

1. Donuz əti yeməyi qadağan edən ayə:

Allah sizə ancaq ölü heyvanı, qanı, donuz ətini və Allahın adı çəkilmədən (bismillah deyilmədən) kəsilmiş heyvanı haram buyurmuşdur. (Özgənin malına əl uzatmamaq şərtilə) başqa bir şey tapa bilməyib zəruri ehtiyacını ödəyəcək qədər bunlardan yeməyə məcbur olan şəxsə (günah yazılmaz). Çünki Allah (bəndələrini) bağışlayandır, rəhm edəndir!
Nəhl surəsi, 115.

2. Qeybəti qadağan edən ayə:

Ey iman gətirənlər! Çox zənnə-gümana qapılmaqdan çəkinin. Şübhəsiz ki, zənnin bə’zisi (heç bir əsası olmayan zənn) günahdır. (Bir-birinizin eyibini, sirrini) arayıb axtarmayın, bir-birinizin qeybətini qırmayın! Sizdən biriniz ölmüş qardaşının ətini yeməyə razı olarmı?! Bu sizdə ikrah hissi oyadar (qeybət də belədir). Allahdan qorxun. Həqiqətən, Allah tövbələri qəbul edəndir, rəhmlidir!
Hucurat surəsi, 12.

Bu ayələrdən hansının daha şiddətli, haram və günah olduğunu gəlin bərabər müəyyən edək:

  1. Donuz əti yemək qadağan edilərkən yalnız haram oldugu halda da yeməyin icazəli olduğu bildirilmişdir. Ancaq qeybət etmək qadağan edilərkən qardaşının öldükdən sonra ətini yeməyə bənzədilmişdir, bunun ardından Allahdan (azzə və cəllə) qorxmağa və tövbə etməyə dəvət edilmişdir.
  2. Donuz əti yemək qul haqqına deyil, Allahu Təalənin haqqına riayətsizlik etməkdir. Qeybətdə isə həm qulun həmdə Allahın (azzə və cəllə) haqqına itaətsizlik vardır.
  3. Donuz əti yeyənin zərəri özünədir, başqalarına deyil. Qeybət edən özü günah qazandığı kimi, həm də dinləyənlərin günah qazanmasına vəsilə olur.
  4. Donuz əti yemək yalnızca insanın özünü pozan günahlardandır. Qeybət isə cəmiyyətə fitnə və fəsad toxumları əkərək, onun birliyini və bərabərliyini pozan bir günahdır.

Rasim Muslimzadə

Bu mövzuda fikirlərinizi bizimlə bölüşün

Sosial Şəbəkə Səhifələrimiz

Hər gün bir yeni video paylaşdığımız Youtube kanalımıza abunə olmağı unutmayın..

Bundan əlavə bizi İnstagram, Facebook, Whatsapp və digər şəbəkələrdən də izləyə bilərsiz.