Gənc Muslim

Oruc insanı kamilləşdirir.

İbadətlərin hikmət və məqsədlərindən biri və ən əhəmiyyətlisi Allahın razılığına nail ola bilmək üçün “nəfsi təzkiyə, ruhu təsfiy'” dir. Yəni insanı tərbiyə etmək, bütün imkan və qabiliyyətlərini xeyirə, yaxşıya və gözələ yönəldəcək hala...

Rəsulullah aleyhissalamın heç tərk etmədiyi Ramazan sünnəsi: Etiqaf

1. ETİKAF     Etikaf, bir yerdə durmaq, gözləmək və özünü oraya həbs etmək deməkdir. Fiqhi termin olaraq isə; bir məsciddə və ya eyni hökmdəki bir yerdə etikaf niyyəti ilə bir müddət (durmaq) qalmaq deməkdir.     Etikaf vacib, sünnə və müstəhab...

Oruc Tutmamağı Mübah Edən Üzrlər.

İslamın qoyduğu vacib əməllər insanın gücü ilə məhduddur. Buna görə də çətinlik və sıxıntı olan hallarda bu məsuliyyətlərə bir sıra asanlıq və rüxsətlər tanınmışdır. Bu qaydaya görə bəzi vəziyyətlərdə tərz olan orucu tutmamaq haqqı tanınmışdır...

Kateqoriya -Ramazan