Gənc Muslim

Kral Offanın sikkələri

Arxeoloji qazıntılar sayəsində bir çox Avropa ölkəsində minlərlə müsəlman sikkkələri tapılmışdır. Tapılan sikkələr sayəsində biz 1200 il əvvəl mövcud olmuş beynəlxalq iqtisadi və ticari əlaqələri daha dərindən öyrənirik. İngiltərədə qazıntılar...

Günümüzdə möcüzələr niyə baş vermir?

Möcüzə Ərəbcə “ إعجاز “ sözü mənşəlidir və “aciz buraxma” mənasını verir. İslami termin kimi mənası “Allahın varlığını və dinin özünü isbat edəcək bir fövqəltəbii hadisə, vəziyyət və bunlara şahid olan müsəlman olmayanların aciz...

Leiçester Universitetində 14 yaşlı Müsəlman müəllim

14 yaşlı Müsəlman oğlan Universitet müəllimi seçilib Böyük Britaniyanın ən ağıllı uşağı – müsəlman Yaşa Esli (Yasha Asley) böyük şagirdlərə kömək kimi Leiçester Universitetinə işə qəbul edilmişdir, Daily Mail xəbər verir. 14 yaşlı Yaşa Esli...

Kateqoriya -Elm və Texnologiya