Gənc Muslim

Kral Offanın sikkələri

Arxeoloji qazıntılar sayəsində bir çox Avropa ölkəsində minlərlə müsəlman sikkkələri tapılmışdır. Tapılan sikkələr sayəsində biz 1200 il əvvəl mövcud olmuş beynəlxalq iqtisadi və ticari əlaqələri daha dərindən öyrənirik. İngiltərədə qazıntılar...

Günümüzdə möcüzələr niyə baş vermir?

Möcüzə Ərəbcə “ إعجاز “ sözü mənşəlidir və “aciz buraxma” mənasını verir. İslami termin kimi mənası “Allahın varlığını və dinin özünü isbat edəcək bir fövqəltəbii hadisə, vəziyyət və bunlara şahid olan müsəlman olmayanların aciz...

“İnsan haqqları”mı dediniz? 

Özəlliklə son zamanlar müşahidə etdiyim bir hal var. Sosial medianın əli ilə homoseksuallar, fahişələr məzlum kimi göstərilməyə çalışılır. Bu iş sosial şəbəkələrdə aktiv olan, bəlli bir izləyici kütləsi olan, özünü ağıllı və savadlı hesab edən...

Kateqoriya -MARAQLI