Gənc Muslim

Kral Offanın sikkələri

Arxeoloji qazıntılar sayəsində bir çox Avropa ölkəsində minlərlə müsəlman sikkkələri tapılmışdır. Tapılan sikkələr sayəsində biz 1200 il əvvəl mövcud olmuş beynəlxalq iqtisadi və ticari əlaqələri daha dərindən öyrənirik. İngiltərədə qazıntılar...

Abbas ibn Firnas – Tarixdə ilk uçan insan

Abbas ibn Firnas 810-887-ci illər aralığında yaşamış Əndəluslu İslam alimidir. Əndəlusun Ronda bölgəsindəki bir kənddə doğulmuş, Qurtubada böyümüş və burada təhsil almışdır. Tarixi qaynaqlarda İbn Firnasın Qurtuba Məscidindən atlayaraq, uzun müddət...

Malı və canı ilə Allah yolunda: Abdurrahmən bin Avf

Dünya həyatı qüssə, kədər, qorxularla doludur. Dünyada hər cür sıxıntı, çətinlik və məşəqqət bir-birinə qarışmış haldadır. İnsanın yaşadığı mühit əslində bunlardan ibarətdir. Sanki dünyanı tutub duracaqmış kimi ömrü boyu, gecə-gündüz demədən onun...

Kateqoriya -Şəxsiyyətlər