Gənc Muslim

Fitrə Zəkatı Haqqında Hər Şey

Fitrə Zəkatı Bismilləhir Rahmənir Rahim Ramazan ayının sonlarına yaxınlaşırıq. Bu səbəbdən müsəlmanları bayram günü çıxaracaqları fitrə zəkatı haqda maarifləndirməkdə fayda var. Bu yazımda fitrə zəkatıyla bağlı hökmlər haqda danışacağam...

Sən yox idin… Dünya da yox idi…

     Dünyanın yaradılmadan əvvəlki halını düşünək. Sən yox idin… Dünya da yox idi. Sonra Yaradan dünyanıvə içində də insanları yaratdı. İllər sonra sən də gəldin dünyaya. Ətrafına baxanda heyrət içərisində qalırsan. Çünki, bütün ehtiyaclarının...

Ramazan və Orucun mənəvi tərəfi.

Ramazan və Oruc Bir müsəlmanın həyatında Ramazan ayı və oruc xüsusi bir önəmə sahibdir. Ramazanın və orucun hikmətlərini bilmədən məqsəd hasil olmaz. Allahu Təala Bəqərə surəsində belə buyurur: “İnsanlara doğru yolu göstərən, bu yolu açıq dəlilləri...

Kateqoriya -Quran və Sünnə