Gənc Muslim

Müsəlmanların problemi-İxtilaf və parçalanma

Bugün müsəlmanlar zəif və gücsüzdürlər. Müsəlmanların zəifləməsinin əsas səbəbi parçalanmadır.  Allah azzə və cəllə “Ənfal” surəsində belə buyurur: “Allah və Onun Peyğəmbərinə itaət edin. Bir-birinizlə çəkişməyin, yoxsa qorxub zəifləyər və gücdən...

Qəlb xəstəlikləri

“Onların qəlblərində xəstəlik vardır…..” (əl-Bəqərə, 10).  Allah-Təala “Şüəra” surəsində belə buyurur: “O gün ki, nə mal-dövlət, nə də övlad bir fayda verər!Ancaq sağlam (təmiz, daxilində şəkk-şübhəyə, küfrə, şirkə və nifaqa yer olmayan) bir...

Məscid Ədəbləri

Müsəlmanların bir araya gəldikləri, birlik halında olduqları yerlərdən biri də məsciddir. Dinimiz, camaatla namaz qılmağı təşviq etmiş, bununla, birlik və bərabərliyin təmin olunacağını bildirmiş. Rasulullahdan (ﷺ) bu mövzuda bir çox hədislər vardır...

Kateqoriya -Quran və Sünnə