Gənc Muslim

Mənəvi təkamül yoxsa yerində saymaq?

Nə üçün çox kitab oxusaq da dəyişə bilmirik? Nə üçün mükəmməl inanc-tərbiyə sistemi ilə də düzələ bilmirik? Hərçənd, İslam aləmi adına utanc verici bir vəziyyətdə – oxuduğumuz ayələrdəki elmi qavraya bilməmək kimi bir dərdə mübtəla olmağımızın...

Feminist ideologiyaya bir baxış

Qərbin, xüsusilikdə Avropanın girdiyi ideoloji deşiklərə şərq ölkələri də girməyə davam edirlər. Qərbdə bu gün intelligensiya adlandıra biləcəyimiz təbəqənin xeyli üzvü bu deşiklərin bəzilərindən çıxmaq istəyirlər. Başa düşürlər ki, feminizmin...

İbrahimlər də, Nəmrudlar da qiyamətə qədər olacaqdır.

Əgər Yusif surəsini oxuyarkən “Yusif əleyhissalamın başına gəlmiş bir hadisəni” oxuyuruqsa, bu, o deməkdir ki, biz Quranı bilmir və başa düşmürük. Yusif əleyhissalamın həyatı keçmişdəki bir hadisə olaraq anlaşılmamalıdır. O, qiyamətə qədər...

Kateqoriya -İslami yöntəm