Gənc Muslim

Rəci və Biri-Maunə

Rəci hаdisəsi (Səfər 4/ İyul 625) Аllаh Rəsulu -səllаllаhu əlеyhi və səlləm- İslаmı təbliğ еtmək və öyrətmək məqsədilə ətrаfındаkı qəbilələrə müəllimlər göndərirdi. Аncаq göndərdiyi bəzi müəllimlər хəyаnətlə üzləşmişdi. bu хəyаnətlərin ən...

Xocalı, Uhud və Biz

Uca yaradıcımız Allahu-Təala üçün yer üzərində ağıl və düşüncə nemətilə yaratdığı ən mükəmməl və izzətli varlıq olan insan, ona verilən həyat o qədər dəyərli və o qədər əhəmiyyətlidir ki, irqindən, dinindən, düşüncəsindən, məzhəbindən, milli...

Qüds Nemətdir!

Qüds Nemətdir! Rəbbimiz Allah, qullarına saysız nemətlər vermişdir. Bu nemətlərin qarşılığında isə qullarından, Özünə haqqı ilə iman etmələrini, Onun hökmləri ilə həyatlarını davam etdirmələrini istəmişdir. Allahın qullarına verdiyi ən böyük...

Kateqoriya -İslam tarixi