Gənc Muslim

Qurbanla bağlı hökmlər

Qarşıdan Qurban bayramı gəlir. Bu səbəbdən qurbanla bağlı hökmləri tərtibli yazı halında təqdim etməyi uyğun gördüm. Müvəffəqiyyət Allahdandır. Qurbanın hökmü. Qurban imkanı olan birisi üçün vacibdir. Bu Əbu Hənifənin, Əbu Yusufun, Zufərin...

İman nədir?

  İman haqqında qısaca bunları demək olar: İman, Allaha, Mələklərinə, Kitablarına, Peyğəmbərlərinə, Axirət gününə və Qədərə yəni xeyir və şərrin Allahdan olduğuna inanmaqdır. İman həmçinin Allah tərəfindən Hz. Muhammədə səllallahu aleyhi və səlləm...

Ölümdən sonrakı həyat – Axirət

Ölümdən sonrakı həyat Bizi yaradan Allah olduğu kimi, öldürən də Allahdır. Amma təbii ki, Allah bizi əbəs yerə yaratmayıb. Necə ki Allah, gözümüzün önündə hər qış təbiəti öldürür, yaz gələndə yenidən dirildir,  eynən bunun kimi, ağaclardan...

Kateqoriya -Əqidə və fiqh