Kimə təşəkkür etməli?

Dünyaya bir qapı açılar. İnsanoğlu bu qapıdan dünyaya təşrif etdiyində, aləmdən və özündən xəbərsiz bir halda kainatı və ətrafındakıları tanımağa cəhd edər. Bu cəhdlər...

Цель жизни [ Cкачать PDF ]

Во время учебы в университете, один преподаватель – профессор философии – на одной из своих лекций заговорил о человеке. Он посвятил свою жизнь изучению...