Elm və Cəsarət: Abdullah İbn Məsud (r.a)

Məkkə demək olar ki, ard-arda uzanıb gedən dağlar arasında yerləşən bir şəhərdir. Öz məhəllələrini belə kiçikli-böyüklü dağlar arasında gizləmişdir. Yarımadanın cənubunda Yəmənə yaxın bölgələrdə...

Əsirlikdən əmirliyə: ZEYD BİN HARİSƏ radiyallahu anh

  Zeyd b. Harisə b. Surahil əl-Kəlbi 575-ci ildə doğulmuşdur, anası Suda binti Saləbədir. Künyəsi oğluna nisbətlə "Əbu Üsamədir".  Əshabın irəli gələnlərindən olub, Rasulullah sallallahu...

Ümmətin Əmin İnsanı: Əbu Ubeydə Bin Cərrah radiyallahu anh.

Vaxtilə Ömər İbn Xattab (Allah ondan razı olsun) Şamdakı İslam ordusunu yoxlamaq üçün yola çıxdı. Şam sərhədlərinə gəldikdə Şam ordusunun Komandanı Əbu Ubeydəyə aid...

İmam Əbu Hənifə Kimdir

Əsil adı Numan, atasının adı Sabit, künyəsi isə Əbu Hənifədir. Onun ən məşhur ləqəbi əl-İmam əl-Əzəmdir (yəni məşhur alim, fəqihlər və məzhəb imamları arasında...

Kərbəladan Örnək: Qayəsi Allahın rızası olanlar

Əhli-beyt və o nəsildən olanlar, mənəvi bir səltənətə namizədirlər. Dünya səltənəti ilə mənəvi səltənətin bir yerdə olması çox müşküldür. Ona görə də Qədər onları...

İmam Hüseyn və Kərbəla hadisəsi

İmam Şafi (rahmətullahi aleyh) öz şeirlərindən birində belə deyir: “Ey, Allah Rasulunun Əhli Beyti, sizi sevmək Allahın Quranda endirdiyi bir fərzdir. Sizin üçün əzəmətli bir...

Ərşi titrədən Səhabə – Sad bin Muaz

Qur'anın ifadəsiylə razılıq məqamını əldə edən, Allahdan razı olan və Allahı razı edən bir topluluqdur səhabələr. Bu səbəbdən onların rəhbərliyinə ehtiyacımız vardır. Onlardan biri də Yəsribin (Mədinə...

Hz.Osmanın Peyğəmbər sevdası

   Hz. Yusif peyğəmbərlər arasında iffət paltarını necə ən yaxşı geyinmiş və qorumuş isə, Hz. Osman (Radiyallahu Anh) da səhabə arasında bu paltarı ən...

Hz. Xədicənin Peyğəmbər sevdası

   Hz. Xədicə (Radiyallahu Anhə) anamız Peyğəmbərimizin ilk həyat yoldaşı idi. Peyğəmbərimizin onunla on beş il nübüvvətdən əvvəl, on il də nübüvvətdən sonra olmaqla...

Hz. Əlinin bir xütbəsindən qısa nəsihətlər

   Hz. Əli radiyallahu anh Rasulullahın səllallahu aleyhi və səlləm ən seçkin sahabələrindən biridir. Xilafəti illərində bir gün minbərə çıxıb xütbə oxuyarkən bunları söylədi:  ...