İslam Hindistana Necə Yayıldı?

  İslamın Hindistana yayılması Bugün, Hindistan yarımadasında (Hindistan, Pakistan və Banqladeş) yaşayan 500 milyondan çox müsəlman var, bu da onu dünyandakı  müsəlmanların ən böyük əhali  mərkəzlərindən...

4 maddədə İslamda camaat olmağın önəmi

1. İslam camaat dinidir. Allahın rəhməti camaatın üzərindədir. Camaatdan ayrılan ziyandadır. Heçbir müsəlman camaatın önəmini xəfifə ala bilməz. İslam, Cümə namazında saf tutub, cihad etməyə...

Yəhudilər üçün müsəlman doğum şəhadətnaməsi

İkinci dünya müharibəsi illərində Paris Böyük Məscidi (Grande Mosquée de Paris) yəhudilər üçün saxta müsəlman doğum şəhadətnaməsi verərək onlara nasistlərdən xilas olmaq üçün kömək...

İnsanlığın ilk “Polis təşkilatı”

Möminlərin əmiri Əli bin Əbu Talib (Allah ondan razı olsun) öz dönəmində polis təşkilatını qurduğunu görürük. Dövlətin önəmli vəzifələrindən birini də bu təşkilat idarə edirdi....

İslamın Dirilişi Üçün Gözlənən Zəfər Nəsli

Gözlənən Zəfər Nəsli.. Haqq və batil mübarizəsi dünya var olduğundan davam etməkdədir. Allah, bir imtahan səbəbi ilə fərqli-fərqli zamanlarda bu iki məfhumun safında yer alan...

Gözümüzdə Kiçiltdiyimiz Günah..

Gözümüzdə Kiçiltdiyimiz Günah Bəzi günahlar var ki, cəmiyyət içində normal qəbul edilməyə başlamışdır. Haradasa bir araya gələrək bu günahı dadmayan möminlər, qış aylarında sanki qütblərdəki...

İslam qəddarlıq və qırğınlar vasitəsilə yayılıb?

İslamı ilk vaxtlar qəddarlıq və döyüşlər üzərində bərqərar olan din hesab edənlərə cavab: İslam xaos yox islah dinidir. 8000 gün peyğəmbərli günlərin toplam döyüş saatlarının cəmi...

“Yusif” surəsində dəvətçilərə qızıl məsləhətlər

Allahın (azzə və cəllə) Qurani kərimdə “əhsənul kasas” (ən gözəl qissə) adlandırdığı Yusif surəsindən çıxaracağımız dünya və axirətimiz adına bir çox məqamlar vardır. Bu...

Gənc Müsəlmana 18 Maddəlik Bələdçi

Bu mübarək din gənclərin könül iqlimində inkişaf etdi. Müsəlman olduqları zaman səhabələrin əksəriyyətinin iyirmi yaşı yox idi. Gənc yaşda dinləri uğrunda bir çox məşəqqətlərə...

Müsəlman camaata fərd olmaq

Müsəlman camaat Əziz oxuyucu, “Müsəlman camaat” bizim cəmiyyətdə “Məsciddə namaz qılan insanlar” mənasına gəlir. Namaz ilə camaat kəlməsi iç-içə olan kəlmələrdir. Mənaca bu doğrudur amma...