Möminlәrin Әmiri Sultan Abdulhamid Xan

Balkanlardan Әrәb ölkәlәrinә, Mәrakeşdәn, Şәrqi Türkistana, Hindistana, İndenoziyaya qәdәr harda bir müsәlman varsa onun dәrdiylә dәrdlәnәn, haqqını güdәn, ömrünü şam kimi Allahın Xilafәti uğrunda...

Elm və Cəsarət: Abdullah İbn Məsud (r.a)

Məkkə demək olar ki, ard-arda uzanıb gedən dağlar arasında yerləşən bir şəhərdir. Öz məhəllələrini belə kiçikli-böyüklü dağlar arasında gizləmişdir. Yarımadanın cənubunda Yəmənə yaxın bölgələrdə...

Əsirlikdən əmirliyə: ZEYD BİN HARİSƏ radiyallahu anh

  Zeyd b. Harisə b. Surahil əl-Kəlbi 575-ci ildə doğulmuşdur, anası Suda binti Saləbədir. Künyəsi oğluna nisbətlə "Əbu Üsamədir".  Əshabın irəli gələnlərindən olub, Rasulullah sallallahu...

Ümmətin Əmin İnsanı: Əbu Ubeydə Bin Cərrah radiyallahu anh.

Vaxtilə Ömər İbn Xattab (Allah ondan razı olsun) Şamdakı İslam ordusunu yoxlamaq üçün yola çıxdı. Şam sərhədlərinə gəldikdə Şam ordusunun Komandanı Əbu Ubeydəyə aid...

Məscid Ədəbləri

Müsəlmanların bir araya gəldikləri, birlik halında olduqları yerlərdən biri də məsciddir. Dinimiz, camaatla namaz qılmağı təşviq etmiş, bununla, birlik və bərabərliyin təmin olunacağını bildirmiş. ...

Qüds Nemətdir!

Qüds Nemətdir! Rəbbimiz Allah, qullarına saysız nemətlər vermişdir. Bu nemətlərin qarşılığında isə qullarından, Özünə haqqı ilə iman etmələrini, Onun hökmləri ilə həyatlarını davam etdirmələrini istəmişdir....

Korlar Ölkəsində Görmək Bir Xəstəlik Sayılır.

İslama yeni gəldiyimiz vaxtlar, fiziki olaraq böyüsə də əqli və zehni olaraq böyüməyən bəzi "böyük"lərimizin bu tipli sözləri ilə qarşılaşırdıq: "Sizin dedikləriniz axının əksinə...

Qur’anda həyatı müxtəlif formada yaşayan 4 insan tipi.

Qur'an, hәyatın hәqiqi mәqsәdini açıqlamış vә insanların bu hәyatdakı fәrqli yaşamlarına diqqәt çәkmişdir. 1. Allah Təala bәzi insanların dünyadakı mәqsәdinin yeyib-içmәk vә әylәncә olduğunu bildirәrәk...

Namaza qalx!

"Ey (libasına) örtünüb bürünən! Bir qismi xaric, gecə (namaz üçün) qalx! (Gecənin) yarısı qədər (namaz qıl) və ya bundan (yarısından) bir az azalt yaxud onu artır...

BİLSƏNİZ, BU SİZİN ÜÇÜN NƏ QƏDƏR XEYİRLİDİR: Cümə

"Bilsəniz, bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir!" (Cümə surəsi, 9) Rasulullah aleyhissalatu vəssələmın qıldırdığı ilk Cümə namazı, Ranuna deyilən yerdə Salim İbn Avf məscidində olmuşdur....